Integrale aanpak openbare ruimte

Request your own livestream via Eventro

Opname symposium: Integrale aanpak openbare ruimte

Op 29 oktober was het online symposium integrale aanpak openbare ruimte plaats. Deze middag hebben diverse sprekers uit binnen- en buitenland hun kennis er ervaringen met ons gedeeld. We begonnen het symposium met vele deelnemers uit onder andere Japan, Brazilië, USA, Korea en natuurlijk Nederland, maar helaas liet de techniek ons gedurende de middag in de steek en konden veel kijkers het programma niet meer online volgen. Bijgaand de opname van het gehele symposium. Hieronder de tijden van minuut tot minuut waarop de verschillende programmaonderdelen en sprekers te zien zijn, zo kunt u snel scrollen tot de spreker wiens presentatie u graag wilt zien en horen.

Zeer binnenkort is deze opname, geknipt in losse programmaonderdelen ook beschikbaar via Open Research Amsterdam.

On 29 October, the online symposium integrated approach to public space took place. This afternoon several speakers from home and abroad shared their knowledge with us. We started the symposium with many participants from Japan, Brazil, USA, Korea and of course the Netherlands, but unfortunately the technology failed us during the afternoon and many viewers could no longer follow the program online. Enclosed is the recording of the entire symposium. Below are the times from minute to minute when the different program parts and speakers can be seen, so you can quickly scroll to the speaker whose presentation you would like to see and hear.

Very soon, this recording, cut into individual program sections, will also be available via Very soon, this recording, cut into individual program sections, will also be available via Open Research Amsterdam.

Opname van minuut tot minuut

In de bovenstaande video kun je op de hieronder genoemde minuten de volgende programma-onderdelen vinden.

 • 0 tot 35 min - Mike's Pianoshow
 • 35 tot 48.30 - Welkom door Nathan de Groot en officiele opening door Josja van der Veer
 • 48.30 tot 1.12 - Keynote speaker Dan Hill
 • 1.12 tot 1.33 - Keynote spreker Kasper Guldager Jensen
 • 1.33 tot 2.13 - Grote Opgave
  • 1.34 - Benno Strootman
  • 1.44 - Gerda Lenselink
  • 1.52 - Marten Schoonman
  • 2.02 - Sven Stremke
 • 2.43 tot 3.04 - Integrale Openbare Ruimte, film en toelichting door Hans van der Made en Joyce van den Berg
 • 3.04 tot 3.36 - Gesprek in het land & ondertekening City Deal Openbare Ruimte
 • 3.36 - Column Micha Wertheim

City Deal Openbare Ruimte

Het ministerie van BZK, het minsterie van LNV en een aantal gemeenten en steden, waaronder Amsterdam ondertekenen deze dag de City Deal Openbare Ruimte. Met het ondertekenen van deze deal geven partijen aan met elkaar aan de slag te willen gaan om te komen tot een nieuwe aanpak voor toekomstbestendige stedelijke gebiedsontwikkeling.

Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte

Amsterdam en medesteden groeien. Stedelijke groei zorgt voor uitdagingen. Er wordt met hogere dichtheden gebouwd, energiesystemen veranderen, het veranderende klimaat vraagt om oplossingen en de circulaire economie is groeiende. Dit vraagt om nieuwe en innovatieve werkwijzen bij het inrichten van een stedelijk gebied. Hierbij moeten we kijken naar de fysieke mogelijkheden van de openbare ruimte en haar ondergrond. In de nieuwe methode worden alle aspecten van de ondergrond en de openbare ruimte met elkaar verbonden. Wat leidt tot betere resultaten en innovaties.

Contact

Vragen of opmerkingen? Schroom niet ons te contacten! Je kunt ons bereiken op IntegraleontwerpmethodeOR@amsterdam.nl